Welkom bij de OGH

Laatste nieuws!

Over de OG Heldringstichting

De OG Heldringstichting is een particulier behandelcentrum voor observatie, verzorging, opvoeding, behandeling en begeleiding van jongeren met ernstige en gecompliceerde gedragsproblemen. We bieden een passend behandelaanbod, afgestemd op de individuele jongere. De behandeling omvat alle terreinen van het leven: wonen, leren, werken, vrije tijd en het omgaan met andere mensen. Waar mogelijk betrekken we ouders, verzorgers of andere gezinsleden bij de behandeling. Door de behandeling kunnen jongeren weer op een volwaardige en verantwoorde manier deel uitmaken van de samenleving. OG Heldring is een JeugdzorgPlus-instelling: een gesloten instelling, die valt onder de Wet op de Jeugdzorg. ‘Gesloten’ houdt in dat jongeren tegen hun wil kunnen worden opgenomen, dat gebouwen indien nodig zijn afgesloten en dat de vrijheid van een jongere kan worden beperkt. ‘Open’ groepen zijn op OG Heldring niet aanwezig. Lees hier ons jaarverslag 2012.

Doelgroepen & Behandelgroepen

Binnen de OG Heldring zijn 151 behandel- en observatieplaatsen. Onze units zijn:

  • één strikt gesloten en één besloten unit voor meisjes;
  • één unit voor licht verstandelijk beperkte jongeren (LVB);
  • één unit voor jongeren tussen de 12 en 14 jaar;
  • twee units voor observatie en diagnostiek (bedoeld voor jongeren van wie de problematiek nog niet geheel duidelijk is en via observatie wordt vastgesteld);
  • één unit die zich richt op zelfstandigheidstraining (hier kunnen jongeren niet direct instromen, maar worden vanuit een van onze andere  units doorverwezen). 
Ambulatorium Zetten De Rooyse Wissel De Lingeburght Jeugdzorg Plus MO Groep Jeugdzorg