Welkom bij de OGH

Laatste nieuws!

Over de OG Heldringstichting

De OG Heldringstichting is een particulier behandelcentrum voor observatie, verzorging, opvoeding, behandeling en begeleiding van jongeren met ernstige en gecompliceerde gedragsproblemen. We bieden een passend behandelaanbod, afgestemd op de individuele jongere. De behandeling omvat alle terreinen van het leven: wonen, leren, werken, vrije tijd en het omgaan met andere mensen. Waar mogelijk betrekken we ouders, verzorgers of andere gezinsleden bij de behandeling. Door de behandeling kunnen jongeren weer op een volwaardige en verantwoorde manier deel uitmaken van de samenleving. OG Heldring is een JeugdzorgPlus-instelling: een gesloten instelling, die valt onder de Wet op de Jeugdzorg. ‘Gesloten’ houdt in dat jongeren tegen hun wil kunnen worden opgenomen, dat gebouwen indien nodig zijn afgesloten en dat de vrijheid van een jongere kan worden beperkt. ‘Open’ groepen zijn op OG Heldring niet aanwezig. Lees hier ons jaarverslag 2012.

Doelgroepen & Behandelgroepen

Binnen de OG Heldring zijn 151 behandel- en observatieplaatsen:

  • 1 gesloten en 1 besloten behandelgroep voor meisjes (Groote Huys/Buizerd);
  • 1 gesloten behandelgroep voor jongens (Piramide);
  • 1 behandelgroep voor licht verstandelijk beperkte jongeren (Prisma);
  • 1 behandelgroep voor jongeren tussen de 12 en 14 jaar (Adelaar);
  • 2 behandelgroepen voor crisis-opvang en observatie (Rietkamp/Tympaan);
  • 1 behandelgroep gericht op zelfstandigheid (Steenbeek);
  • 5 gemengde behandelgroepen (Buurskamp/Klomp/Hoefijzer/Havik/Kube).

Bekijk hier de plattegrond in Google Maps.

Ambulatorium Zetten De Rooyse Wissel De Lingeburght Jeugdzorg Plus MO Groep Jeugdzorg