Pactum en  OG Heldringstichting gaan vanaf nu samen verder als Stichting Pactum.

image desciption

Per 1 januari 2021 zijn Pactum jeugd- en opvoedhulp en OG Heldringstichting  juridisch gefuseerd.

Met de nieuwe organisatie Pactum zijn wij in staat een totaalaanbod jeugdzorg te leveren  met doorlopende zorgtrajecten.

 

Van ambulante hulpverlening tot verblijf en gesloten jeugdzorg, decentraal en volledig afgestemd op de lokale/regionale zorgvraag.

 

Hierdoor kunnen wij vanuit een bredere expertise jeugdhulp bieden aan kinderen, jongeren en gezinnen. Op de juiste plek met de juiste behandeling, bij voorkeur zo thuis mogelijk.


naar Pactum.org