image desciption
Home / Aan de slag

Aan de slag

Dit product is in de verkenningsfase.

Risicojongeren van 15 tot 24 jaar bieden wij een ‘Aan de Slag-traject’ van Work-Wise.

Het traject is gericht op het afronden van een beroepsopleiding en het vinden en behouden van werk. Er is ook aandacht voor wonen, financiën, vrije tijd en sociaal netwerk.

Doel en doelgroep

‘Aan de Slag’ is bedoeld voor jongeren met complexe gedragsproblemen en risicovol gedrag. Het programma draagt bij aan het voorkomen van terugval in ongewenst, onveilig en/of asociaal gedrag. Uit onderzoek blijkt dat het afronden van een beroepsopleiding en het hebben van werk de succesfactoren zijn voor positief sociaal gedrag en actieve deelname in de maatschappij.

Hoe werkt het?

De jongere krijgt een eigen begeleider/coach die hem of haar intensief begeleidt bij het uitvoeren van een persoonlijk werkprogramma. De jongere volgt een traject afgestemd op de eigen situatie en (on)mogelijkheden. Het versterken van de eigen kracht staat daarbij centraal. Veel partijen worden erbij betrokken, zoals de gemeente, school, woningbouwvereniging, welzijnsorganisatie en soms ook de politie. Het traject duurt gemiddeld een jaar en is afgerond als de jongere een opleiding volgt, stage loopt of werk heeft.

Dit aanbod is toegankelijk met een beschikking van de gemeente.

Lees meer

 • Voor welke jongeren is Aan de Slag bedoeld?

  Voor welke jongeren is Aan de Slag bedoeld?

  In aanmerking komen jongeren:

  • met een leeftijd van 15 tot 24 jaar;
  • een gemiddeld tot hoog risico op terugval in ongewenst, onveilig of asociaal gedrag;
  • soms ook met een laag risico.

  Niet in aanmerking komen jongeren:

  • met een ernstige psychische of lichamelijke beperking;
  • zonder Nederlandse verblijfsvergunning;
  • met verslavingsproblemen.
 • Wat is het resultaat van Aan de Slag?

  Wat is het resultaat van Aan de Slag?

  • De jongere heeft een beroepsopleiding gekozen;
  • De jongere blijft deze volgen, gaat stage lopen, krijgt een baan en weet deze te behouden;
 • Hoe wordt het programma ingezet?

  Hoe wordt het programma ingezet?

  • Aan de Slag is niet verplicht: de jongere moet bereid zijn eraan deel te nemen.
  • Het programma kent een looptijd van 1 jaar, afhankelijk van de begeleidingsbehoefte en motivatie van de jongere.
  • Het programma combineert intensieve, persoonlijke begeleiding met specifieke interventies. Deze sluiten aan bij de intellectuele en praktische vaardigheden en mogelijkheden van de jongere.
  • De interventies richten zich op werkrelatie, netwerkvorming en vaardigheden. We beschikken over diverse vaardigheidstrainingen op maat.
  • Aan de Slag richt zich ook op wonen, het onderhouden van een sociaal netwerk en vrije tijdsbesteding.
 • Hoe bewaken wij de kwaliteit van Aan de Slag?

  Hoe bewaken wij de kwaliteit van Aan de Slag?

  • Alle programmabegeleiders zijn gecertificeerd en hebben hun opleiding via Work-Wise gevolgd.
  • De opleiding is op HBO-niveau.
  • Aan de slag bouwt voort op de theoretische onderbouwing van het Work-Wise traject.

Aan de slag in stappen

1 Werkprogramma

Een plan

De jongere en de begeleider brengen de motivatie, leerstijl, vaardigheden en (on)mogelijkheden in kaart. Er wordt vervolgens een persoonlijk werkprogramma en draaiboek opgesteld met doelen, intensiteit van begeleiding. Er wordt gekozen tussen Aan de slag ‘basis’ of ‘plus’.

2 Concreet aan de slag

Begeleiding en interventies

Er wordt meteen gewerkt aan de korte termijn doelen op het gebied van wonen, inkomen en werk/opleiding. Meteen daarna wordt aan de opbouw van een sociaal vangnet gewerkt. Werkrelatie en netwerkvorming zijn de rode draad. Aanvullende interventies zijn bijvoorbeeld: sociale of cognitieve vaardigheden, budgettraining. Ook de werkgever, werkbegeleider of docent wordt in deze fase meebegeleid.

3 Checken en aanvullen

Periodiek begeleiden en controle

Periodiek begeleiden en controle begeleiding wordt hierop afgestemd. Geleidelijk wordt de begeleiding afgebouwd tot 1 á 2 keer per week een controlegesprek. De werkgever, begeleider of docent wordt nog steeds intensief ondersteund. Deze stap wordt afgesloten met een eindevaluatie.

4 Follow-up

Zelfstandig aan de slag

Drie vastgelegde contactmomenten (3, 6 en 9 maanden na stap 3) vormen een check, steun in de rug en stok achter de deur. Het contact is bij voorkeur in de eigen omgeving van de jongere. Waar nodig wordt het sociaal netwerk extra aangesproken of begeleid tijdens een netwerkbespreking om tot nieuwe striktere afspraken te komen.

image description
Carlijn (18) Jongere
“In één keer ging de knop om en wilde ik er iets van gaan maken.”
Lees haar hele verhaal
image description

Bekijk ook ons volledige zorgaanbod.

 

 

image description

Heb je vragen of wil je een jongere aanmelden?

088 – 101 57 10

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!