image desciption
Home / Hoe gaan wij bij onze zorg om met het Coronavirus en de richtlijnen van het RIVM?

Hoe gaan wij bij onze zorg om met het Coronavirus en de richtlijnen van het RIVM?

OG Heldringstichting volgt de RIVM richtlijnen. Binnen onze organisatie heeft er gelukkig tot nu toe geen besmetting plaatsgevonden.

We doen ons uiterste best om de jongeren waarvoor wij zorgen zo goed mogelijk te beschermen tegen de kans op besmetting op onze locatie. Ook al onze medewerkers proberen wij zo goed mogelijk te beschermen tijdens de uitvoering van hun zorgtaken.

Samen extra voorzichtig!

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM nauwlettend op en hebben inmiddels extra maatregelen getroffen. Graag vragen wij al onze relaties dan ook om samen met ons zo voorzichtig mogelijk met het besmettingsgevaar om te gaan.

Ons crisisteam heeft daarom extra maatregelen in werking gesteld. Deze leest u hieronder.

Over het residentieel verblijf

Voor ons residentieel verblijf hanteren wij geen opnamestop. Alleen indien sprake is van verkoudheidsklachten (hoesten, neusverkouden of kortademigheid) én koorts (meer dan 38 graden) vindt altijd eerst overleg plaats met onze directie over de eventuele opname.

Jongeren die wij al in behandeling hebben en die ziek thuis zitten, kunnen pas terugkeren van verlof als ze klachtenvrij zijn. Willen (of moeten) zij toch eerder terug keren, dan kan dit alleen in overleg met onze directie.

Jongeren of kinderen die tijdens hun verblijf bij ons ziek zijn (hoesten, neusverkouden of kortademigheid) én koorts hebben (meer dan 38 graden) blijven op hun kamer of als dat echt niet mogelijk is op armlengte (1,5 meter) afstand van anderen op de groep. Ook vindt er overleg plaats met de huisarts voor de optimale zorg voor de jongere of het kind.

In voorbereiding op een eventuele Coronabesmetting hebben wij in afstemming binnen de CONRISQ Groep de nodige voorzorgsmaatregelen genomen ten aanzien van afgeschermde opvang, persoonlijke beschermingsmiddelen en benodigde deskundigheid.

Onderwijs tijdens residentieel verblijf

Tot nader orde hanteren wij het vakantieprogramma. In de tussentijd worden, naast een digitaal lespakket, extra onderwijsmogelijkheden in overleg met de scholen onderzocht.  Tijdens dit programma zullen er met regelmaat activiteiten worden verzorgd. Ook de verschillende trainingen in het kader van de behandeling en zorg zullen in het kader van de zorgcontinuïteit doorlopen.

Bezoek aan onze locatie

Al het bezoek dient te worden aangekondigd. U wordt dan gevraagd of er sprake is van ziekteverschijnselen die verband kunnen houden met het Coronavirus. Is dit aan de orde, dan worden de bezoekers helaas niet toegelaten. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Indien bezoek wel mogelijk is, dan:

  • geven wij nog steeds de voorkeur aan (beeld)bellen. Wij faciliteren onze groepen daartoe met de nodige apparatuur;
  • als bezoek noodzakelijk is, dan alleen met maximaal 2 personen (zonder ziekteverschijnselen);
  • het bezoek vindt zo veel mogelijk verspreid plaats en het liefst in de buitenlucht, buiten de leefgroepen.

Verlof voor jongeren

Bij jongeren die met verlof kunnen, wordt eerst contact opgenomen met de ouders/verzorgers voordat zij met verlof mogen gaan. Als in de thuissituatie sprake is van verkoudheidsklachten (hoesten, neusverkouden of kortademigheid) en koorts (meer dan 38 graden), kan de jongere niet op verlof. Ook hiervoor vragen wij uw begrip.

Jongeren kunnen in principe alleen op verlof wanneer ouders/verzorgers zelf zorg dragen voor het ophalen en weer terugbrengen van de jongere met eigen vervoer. Dit ter voorkoming van besmetting via openbaar vervoer.

Ambulante zorg (MST)

De intake voor ambulante zorg gaat in principe door, maar per aanmelding wordt bekeken of er wel of geen intake kan plaats vinden, middels video-call. Er wordt vervolgens een inschatting gedaan of het op dit moment mogelijk en verantwoord is de ambulante MST behandeling te starten. Diverse factoren worden daar, gezien de huidige situatie, in mee genomen.

De MST therapeuten gaan voorlopig niet op huisbezoek, alle behandelsessies worden via video-call / telefonisch gedaan. Onze therapeuten houden daarnaast pro-actief contact met ouders en gezinnen via e-mail, telefoon en app-gesprekken om situaties van onveiligheid zo veel mogelijk te voorkomen.

Interne bedrijfsvoering

Onze bijeenkomsten over niet-jongeren-gebonden zorg zullen wij tot nader orde uitstellen. Zo kunnen wij ons met zijn allen beter richten op onze primaire zorgtaak. Dat is voor nu ons grootste belang.

Het is mogelijk dat wij te maken krijgen met een hoger ziekteverzuim bij onze zorgverleners. Om onze zorgtaak hierbij zo optimaal mogelijk in te vullen, kan het voorkomen dat medewerkers op andere plaatsen worden ingezet dan hun normale werkplek. Hierbij houden wij vanzelfsprekend rekening met de verdeling van onze kennis, deskundigheid en expertise.

Samen met U willen wij alles in zijn werk stellen om deze periode zo goed mogelijk het hoofd te bieden met een maximale zorg en bescherming voor u, voor de jongeren en kinderen die wij helpen, en voor al onze medewerkers.

image description

Heb je een vraag?

image description

Terug naar het nieuwsoverzicht

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!