image desciption
Home / Inspectie positief over onze hulp aan slachtoffers loverboys

Inspectie positief over onze hulp aan slachtoffers loverboys

OG Heldringstichting biedt kwalitatief goede hulp aan slachtoffers van loverboys en mensenhandel. Dat is het oordeel van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, die ons in december 2017 bezocht. Onze hulp voldeed aan 39 van de 40 gestelde verwachtingen, een score waar we trots op mogen zijn.

Kwaliteitskader Commissie Azough

De Inspectie keek specifiek naar de 40 kernelementen van het kwaliteitskader van de Commissie Azough. Die waren vanuit het toetsingskader ‘Verantwoorde Hulp voor Jeugd’ ingedeeld in vijf thema’s:

  • uitvoering hulp;
  • veiligheid;
  • leefklimaat;
  • cliëntpositie;
  • bestuurlijke organisatie.

Nieuw: gezinstaxatie

De Inspectie constateerde dat deze kernelementen grotendeels terugkomen in ons hulpaanbod aan (vermoedelijke) slachtoffers van loverboys/mensenhandel. Uit de beoordeling kwam één aandachtspunt naar boven: het aansluiten bij de achtergrond, de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van de jeugdigen, hun ouders en hun netwerk. Met name het risicovolle netwerk van de jeugdige verdient meer systematische aandacht. Dit punt heeft OG Heldringstichting direct opgepakt. We voeren nu standaard een gezinstaxatie uit, wanneer sprake blijkt van loverboy-problematiek.

image description

Heb je een vraag?

image description

Terug naar het nieuwsoverzicht

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!