image desciption
Home / Inspectie onderzoek naar suïcide afgerond

Inspectie onderzoek naar suïcide afgerond

In januari 2019 zijn wij geschokt door de suïcide van een jeugdige die in de OGH verbleef. Wij zijn zeer begaan met het verlies en verdriet van de ouders en overige gezinsleden, met wie wij sindsdien contact hebben onderhouden. Onze medewerkers hebben met verslagenheid gereageerd op het overlijden van de jeugdige en dit heeft  een grote impact op onze organisatie. Ook voor onze medewerkers, die zich elke dag weer volledig inzetten om de best mogelijk zorg te leveren, hebben wij in de afgelopen maanden zorg en aandacht gehad.

De OGH heeft direct na deze droevige gebeurtenis een feitenrelaas opgesteld en heeft daarop verbeteringen ingezet. Tevens heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoek gedaan. Er is door de Inspectie gesproken met de ouders van de jeugdige en met medewerkers. Dit onderzoek is nu afgerond en gepubliceerd op hun website. De Inspectie concludeert uit de gesprekken met de medewerkers een grote betrokkenheid bij de jeugdige. De Inspectie geeft verder aan dat de medewerkers zich hebben ingezet om de jeugdige zo goed mogelijk te begeleiden en behandelen. Op zorgvuldige en multidisciplinaire wijze zijn inschattingen gemaakt over de problematiek van de jongere en het gezin, en is bepaald welke begeleiding en behandeling hierop aan zou kunnen sluiten.

De door de Inspectie getrokken conclusies worden door de OGH onderschreven en de aangedragen verbeteringen zijn overgenomen. Dit vraagt om continue reflectie op de zorg en behandeling die geboden wordt. Dat er verbeterpunten zijn geconstateerd, komt door de complexiteit van de doelgroep die bij ons verblijft. In dat kader zijn maatregelen genomen met als doel de jeugdigen te beschermen. Deze verbeteringen betreffen met name de bredere scholing op het gebied van suïcidepreventie, het bieden van maatwerk binnen de structuur en het zo spoedig mogelijk aanbieden van een passende behandeling. Samen met onze ketenpartners (waaronder de Kinder- en Jeugdpsychiatrie) worden ook verbeteringen in de ketensamenwerking opgepakt.

Directie OG Heldringstichting

image description

Heb je een vraag?

Neem contact met ons op via ons algemene nummer:

088 – 101 57 10

image description

Terug naar het nieuwsoverzicht

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!