image desciption
Home / Inspectie onderzoek naar suïcide afgerond

Inspectie onderzoek naar suïcide afgerond

In november 2018 zijn wij geschokt door de suïcide van een jeugdige die in de OGH in Zetten verbleef. Wij zijn zeer begaan met het verlies en verdriet van de ouders en overige gezinsleden, met wie wij sindsdien veel contact hebben gehad. Onze medewerkers hebben met verslagenheid gereageerd op het overlijden van de jeugdige en dit heeft nog steeds een grote impact op onze organisatie. Ook voor onze medewerkers, die zich elke dag weer volledig inzetten om de best mogelijk zorg te leveren, hebben wij in de afgelopen maanden zorg en aandacht gehad.

De OGH voerde direct na deze droevige gebeurtenis een onafhankelijk onderzoek uit en heeft daarop verbeteringen ingezet. Tevens heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoek gedaan. Er is door de Inspectie onder meer gesproken met de ouders van de jeugdige en met medewerkers. Dit onderzoek is nu afgerond en gepubliceerd op hun website. De Inspectie concludeert uit de gesprekken met de medewerkers een grote betrokkenheid bij de jeugdige. De Inspectie geeft verder aan dat de medewerkers zich hebben ingezet om de jeugdige zo goed mogelijk te begeleiden en behandelen. Vanuit grote zorgen over de veiligheid van de jeugdige zijn maatregelen genomen met als doel de jeugdige te beschermen. Er zijn desondanks verbeterpunten geconstateerd omdat de complexiteit van de doelgroep die bij ons verblijft, vraagt om continue reflectie op de zorg en behandeling die geboden wordt. Verbeteringen voor de OGH betreffen met name de bredere scholing op het gebied van suïcide, het bieden van maatwerk binnen de structuur en het analyseren van triggers voor het gedrag. De door de Inspectie getrokken conclusies worden door de OGH onderschreven en de aangedragen verbeteringen zijn overgenomen.

Het onderzoek richtte zich ook op de andere organisaties die betrokken waren bij de zorg aan de jeugdige. Samen met deze ketenpartners (de Kinder- en Jeugdpsychiatrie waar de jeugdige vooraf verbleef en de verwijzende gemeente) zullen de verbeteringen voor de ketensamenwerking worden opgepakt.

Directie OG Heldringstichting

image description

Heb je een vraag?

Neem contact met ons op via ons algemene nummer:

088 – 101 57 10

image description

Terug naar het nieuwsoverzicht

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!