image desciption
Home / Inspectierapport noodlottig ongeval

Inspectierapport noodlottig ongeval

Een jaar geleden vond een noodlottig ongeval plaats, waarbij een 16-jarige jongen van school weggelopen en verdronken is. Ons medeleven is in de eerste plaats uitgegaan naar de nabestaanden. Onze zorg is tevens uitgegaan naar onze jongeren en onze medewerkers, op wie dit ongeval een enorme impact heeft gehad. Daarnaast is een intern onderzoek gestart dat met de gezamenlijke inspecties is gedeeld.

Het onderzoek van de gezamenlijke inspecties is inmiddels afgerond en de conclusie is dat de risico’s goed waren ingeschat en dat het een noodlottig ongeval betrof. De verbeteracties die reeds in het eigen interne onderzoek genoemd waren, zijn bekrachtigd in het onderzoek van de gezamenlijke inspecties.

In dat onderzoek zijn de gezamenlijke inspecties nader ingegaan op de samenwerking tussen de school De Brouwerij en OG Heldringstichting (OGH). Onder leiding van een externe deskundige wordt constructief gewerkt aan het verbeteren van de samenwerking tussen de OGH en De Brouwerij. De OGH en De Brouwerij betreuren het dat een van de in gang gezette verbetermaatregelen nog niet voldoende was ingeregeld tijdens het vervolgbezoek. Inmiddels zijn alle verbetermaatregelen geïmplementeerd en zullen deze opgevolgd worden in een interne audit. De resultaten van de interne audit zullen we aan de gezamenlijke inspecties doen toekomen.

 

image description

Heb je een vraag?

image description

Terug naar het nieuwsoverzicht

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!