image desciption
Home / Inventariserend onderzoek ‘Terugdringen Vrijheidsbeperkende Maatregelen’ door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Inventariserend onderzoek ‘Terugdringen Vrijheidsbeperkende Maatregelen’ door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

In het eerste kwartaal van 2019 heeft de Inspectie bij de instellingen voor Jeugdzorgplus een inventariserend onderzoek gedaan naar de wijze waarop invulling wordt geven aan het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen. Lees hier ook het bericht en de factsheet op igj.nl

De directie van OG Heldringstichting vindt het van belang dat er binnen de sector initiatieven worden ontwikkeld die er op gericht zijn om jongeren minder vrijheidsbeperkende maatregelen op te leggen.

De bevindingen van de Inspectie zijn ondersteunend aan onze zoektocht naar het bewaken van het juiste evenwicht tussen het bieden van veiligheid en bescherming enerzijds en het geven van ruimte voor ontwikkeling anderzijds.

Werkgroep

Binnen OG Heldringstichting is een werkgroep ‘Terugdringen vrijheidsbeperkende maatregelen’ actief. Deze werkgroep heeft de opdracht om concreet invulling te geven aan het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen.  Hierbij wordt onder meer de notie ‘De best passende zorg voor kwetsbare jongeren’ en het eindrapport  ‘Ik laat je niet alleen’ betrokken’.

De werkgroep heeft daartoe twee speerpunten gekozen, namelijk:

  • ‘het terugdringen van separaties’;
  • ‘het intensiveren van de-escalerend werken’.

SafePath als belangrijke methodiek

Bij het bereiken van de speerpunten neemt de instellingsbrede implementatie van de methodiek SafePath (veilig in verbinding) een belangrijke plaats in. Deze methodiek is er op gericht om het leefklimaat nadrukkelijk te richten op de ontwikkeling van jongeren.

In dat kader wordt onderzoek gedaan naar de mate waarin er op behandelunits waar SafePath inmiddels is ingevoerd, sprake is van een afname van restrictief handelen (separaties in het bijzonder) en een verbetering van het behandelklimaat.

Bijzondere aandacht wordt hierbij gegeven aan de participatie van de jongeren zelf; we zijn met de Jongerenraad in gesprek over de wijze waarop we dit het beste vorm kunnen geven.

image description

Heb je een vraag?

image description

Terug naar het nieuwsoverzicht

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!