image desciption
Home / MST-CAN bij OG Heldringstichting? Wij organiseerden een werkbezoek

MST-CAN bij OG Heldringstichting? Wij organiseerden een werkbezoek

Op 20 juni 2018 organiseerde OG Heldringstichting een werkbezoek over MST-CAN (Child Abuse and Neglect). Deze therapie is een differentiatie op Multi Systeem Therapie en richt zich op ernstige kindermishandeling en verwaarlozing. De therapie is binnen onze stichting in ontwikkeling. Daarom informeerden wij gemeente- en zorgprofessionals over de nieuwe therapievorm, maar polsten ook de behoeften.

Over MST-CAN

Miranda van der Linde, directeur van MST Nederland, vertelde tijdens de bijeenkomst meer over MST-CAN. Het is een intensieve behandeling in de thuissituatie. Het programma is evidence based en kosteneffectief met een stevig kwaliteitssysteem en uitstekende behandelresultaten.

Momenteel wordt MST-CAN in Nederland door 5 teams aangeboden in de regio’s Amsterdam, Rotterdam en Den Bosch. De therapie volgt hetzelfde theoretische model, behandelprincipes, analytisch proces en kwaliteitsbewakingssysteem als MST.

MST-CAN duurt 6 tot 9 maanden. Er wordt gewerkt met kleine teams van 3 of 4 therapeuten, een psychiater, een maatschappelijk werker en een supervisor. Voor de gezinnen is er 24/7 bereikbaarheid. Één therapeut is steeds het centrale aanspreekpunt.

Alle gezinsleden worden behandeld, dus ook alle kinderen in het gezin. Soms worden ook de ouders in behandeling genomen, met een eigen dossier. De behandeling richt zich op alle leefgebieden: thuis, school, vrije tijd/hobby’s, vrienden, et cetera. Ook andere factoren zoals werk, huisvesting en educatie worden meegenomen in de aanpak van het probleemgedrag.

Aanvullend is er veel aandacht voor traumaverwerking bij kinderen en volwassenen en uiteraard voor de veiligheid in de gezinssituatie. Een veiligheidsplan vormt een belangrijk onderdeel binnen de therapie.

MST-CAN beoogt:

 • de mishandeling en/of verwaarlozing te stoppen en verder te voorkomen;
 • psychische problemen bij kinderen en/of ouders te verminderen;
 • uithuisplaatsing te voorkomen;
 • het gezin bij elkaar te houden;
 • de eigen kracht van het gezin te versterken;
 • het informele netwerk rondom het gezin te versterken en goed in te zetten;
 • het stoppen of aanzienlijk verminderen van het van hulpverlener naar hulpverlener gaan.

Voor wie is MST-CAN bedoeld?

De kinderen of jongeren (6 tot 17 jaar) lopen vanwege de ernstige kindermishandeling of -verwaarlozing een groot risico om uit huis geplaatst te worden. De gezinnen hebben soms al een lange hulpverleningsgeschiedenis, met onvoldoende resultaat en/of zeer complexe problematiek. Belangrijk is dat er binnen de laatste 180 dagen een melding van mishandeling of verwaarlozing is geweest.

Er zijn verschillende factoren die kunnen samenhangen met de mishandeling en/of verwaarlozing:

 • bij de jongere kan er sprake zijn van agressieproblematiek, tegenwerkend gedrag of een ontwikkelingsachterstand, waarmee ouders zich geen raad weten, terwijl;
 • bij ouders kenmerken zoals depressie, middelenmisbruik, laag zelfvertrouwen, weinig impulscontrole, antisociaal gedrag en eigen geschiedenis met mishandeling een rol kunnen spelen. Ook problemen en geweld binnen de relatie kan voorkomen;
 • het sociale netwerk is vaak klein, er is weinig tevredenheid over de huidige sociale ondersteuning en de maatschappelijke betrokkenheid is beperkt.

Wie kan er doorverwijzen?

Een MST-CAN behandeling kan plaatsvinden bij een ondertoezichtstelling (OTS), maar ook in een vrijwillig kader. De huisarts, de gezinsmanager van de jeugdbeschermer of een andere zorgprofessional kan een gezin doorverwijzen.

Welke vragen werden er door de deelnemers gesteld?

Een gezin of kind zal wellicht best terughoudend zijn voor de therapie, is medewerking noodzakelijk?

Medewerking van de jongere is niet direct noodzakelijk. Bereidheid van ouders wel enigszins. De therapeut zet hierbij wel middelen in om bij een gezin ‘binnen te komen’ en connectie te maken. Gewoonlijk start de therapie wel onder ‘druk’. Maar dit kan als een soort snelkookpan juist positief werken.

 

Wat gebeurt er na de MST-CAN behandeling?

Er wordt tijdens de afrondingsfase van de behandeling gewerkt aan een terugvalplan. Hierin worden de technieken die werken en effect hebben op het verminderen van de mishandeling en verwaarlozing, op een rij gezet. Ook wordt hierin aangegeven welke rol belangrijke personen in het omringend netwerk gaan spelen en welke vorm van nazorg eventueel nodig is. Daarnaast kan de therapeut in bepaalde gevallen ingezet worden voor extra nazorg.

 

Komt een gezin waarin het kind de ouders mishandeld ook in aanmerking voor MST-CAN?

Nee, in dit geval is de standaard MST behandeling inzetbaar.

 

Welke behoeften is er vanuit de gemeenten?

Er bleek behoefte aan de inzet van MST voor jongere kinderen (<12 jaar) zo gaf een teamleider-bestuurder Wijkteams Arnhem aan. De professionals aan tafel hadden niet allemaal goed zicht op individuele cases.

Overige reacties:

 • Ik sta wel positief tegenover MST-CAN, ik denk dat dit ongeveer 2x per jaar zal voorkomen in onze gemeente (gemeente Neder Betuwe).
 • Ik denk dat het een goed product is en dat er vraag naar is gezien de verwijzingen van Veilig Thuis naar de sociale wijkteams (gebiedsteams).
 • Plan op korte termijn een vervolgoverleg met de manager van Veilig Thuis Gelderland Midden samen met een adviseur van gemeente Arnhem.
 • Geen zich op individuele cases. Wel ambitie om het aantal jongeren op terreinvoorzieningen substantieel terug te dringen. Advies: gesprek met Veilig Thuis (gemeente Arnhem).

Doorontwikkelen?

Vanuit dit werkbezoek zullen we bekijken of wij MST-CAN daadwerkelijk aan gaan bieden. Heeft U, als lezer, interesse in MST-CAN, of wilt u meer weten over de therapie, laat dit dan aan ons weten. Lees hieronder meer over de therapie of neem contact met ons op.

Meer informatie lezen?

Naar productpagina MST-CAN

image description

Heb je interesse in MST-CAN of wil je meer weten?

Neem contact op met Simone Legtenberg via s.legtenberg@ogheldring.nl | 06 – 45 58 27 98.

image description

Terug naar het nieuwsoverzicht

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!