image desciption
Home / Open groepsbehandeling: een waardevolle aanvulling

Open groepsbehandeling; een waardevolle aanvulling

Sinds mei 2017 is OG Heldringstichting gestart met het behandelen van jongeren in een open setting. Op 1 januari 2018 opende wij een tweede open groep en medio september 2018 zal een derde open groep geopend worden.

Voor OG Heldringstichting is open groepsbehandeling redelijk nieuw, maar wel een waardevolle aanvulling op ons zorgaanbod. Wij willen jongeren het liefst zo kort mogelijk binnen de gesloten setting van Jeugdzorg-Plus behandelen. Om de behandelduur binnen deze gesloten setting te verkorten, bieden de specialistische open groepen een antwoord. Want zodra het mogelijk is, zetten we de behandeling voort in deze open behandelgroep. Zo werken we toe naar de lichtst mogelijke zorg voor een jongere.

De open groepen zijn onmisbaar geworden binnen OG Heldringstichting

Wij ervaren synergie tussen de gesloten en open behandeling. We hebben een open behandelklimaat gerealiseerd waarin onze specialistische expertise goed ingezet kan worden. Zowel voor de doorstroom vanuit Jeugdzorg-Plus, als voor nieuwe jongeren, biedt de open groep een vrijere, vertrouwde en veilige omgeving waarin zij zich nog beter kunnen voorbereiden op zelfstandigheid of een terugkeer naar hun gezin thuis.

Doorstromen vanuit Jeugdzorg-Plus of vanuit een nieuwe opname?

OG Heldringstichting is in eerste instantie begonnen met de open groepsbehandeling als doorstroomvariant voor meiden die vanwege hun emotieregulatie-problematiek vanuit een Jeugdzorg-Plus traject doorbehandeld dienen te worden. De stap naar een open behandelgroep op het zelfde terrein is voor deze doelgroep vaak klein genoeg om de zorg op een vertrouwde en veilige manier te continueren.

Sommige jongeren kunnen direct worden opgenomen op de open groep, wanneer de gedragsrisico’s beheersbaar zijn en er (nog) geen machtiging is afgegeven.

Problematiek onder controle?

Wanneer de jongere zijn gedragsproblemen en psychiatrische problematiek zelf wat meer onder controle heeft, dan komt hij of zij in aanmerking voor de open groepsbehandeling. De jongere kan beter met zijn eigen problemen omgaan en, belangrijker nog, zelf actief hulpvragen stellen aan een van de groepsleiders. Een gesloten setting is dan niet nodig.

Soms moet een jongeren voortdurend begrensd worden vanwege zijn of haar agressiviteit. Floor: “Ook hierbij moeten we eerst geduld hebben, maar soms komt de veiligheid zodanig in het geding, dat een jongere toch behandeld moet worden binnen de strengere Jeugdzorg-Plus”. In dat geval kunnen we de zorgzwaarte snel opgeschalen.

Structuur in een vrijere setting?

De jongeren op een open groep hebben veel vaker tijdbesteding buiten het terrein van OG Heldringstichting. Zij gaan naar een externe school, lopen stage of hebben een baantje. “Evengoed zijn er dagelijks wel vaste momenten zoals het ontbijt, de lunch of avondeten waarop we contactmomenten hebben”, vertelt Floor.

In de open groep wordt een duidelijke structuur aangehouden en het stellen van basisregels, het hanteren van bepaalde normen en waarden en het maken en nakomen van afspraken zijn belangrijke zaken binnen het pedagogische klimaat van een open groep. “En doordat de jongere zelf zijn hulpvragen stelt en meer gemotiveerd is voor behandeling, kunnen wij als pedagogisch team veel beter bouwen aan een vertrouwde sfeer. Een jongere durft dan ook meer van zichzelf te delen”, vult Floor aan.

Creatiever behandelklimaat

Theo: “de dynamiek in de groep is vergelijkbaar met de Jeugdzorg-Plus, maar er is wel meer communicatieruimte. ‘Moeten’ verandert in ‘mogen’ en je kunt makkelijker in gesprek gaan met de jongere. Maar je moet hierbij geduld hebben en creatief zijn in je benadering”. Floor vult aan: “Het is ook belangrijk om de regels in het vizier te houden en tijdens een conflict de grenzen te blijven bewaken. Deze duidelijkheid geeft de jongeren houvast.”

“Het fijne van hier op de open groep wonen is dat ik mocht overleggen over hoe laat ik thuis zou komen van het eindfeest bij ons op school”

Een jongere op de open groep

Behandeling dichter bij huis

De open groepsbehandeling kan worden gezien als een tussenstation tussen de Jeugdzorg-Plus behandeling en een behandeling thuis. Er is ook meer contact met ouders. De jongere kan vaker op verlof naar huis. De ouders en het systeem worden nog actiever betrokken bij de gehanteerde behandelaanpak, zodat zij deze beter kunnen overnemen wanneer de jongere de open groep weer verlaat. Ook de relatie tussen de ouders en de jongere wordt indien nodig zoveel mogelijk hersteld. Een systeemtherapeut kan hierbij ondersteuning bieden op de groep.

Inmiddels hebben alweer 8 jongeren de behandeling afgerond en de open groep verlaten. De meeste zijn dan rond de 17 of 18 jaar en gaan dan meestal naar een begeleid wonen voorziening, bijvoorbeeld van Pactum. Een enkeling gaat terug naar huis.

Floor: “We zien dat jongeren het vervolgens makkelijker zelf redden. Er is nog niemand bij ons teruggekeerd. Daarnaast kunnen we met deze jongeren na vertrek beter contact houden en zien we weinig terugval in de gedragsproblemen”.

Snelle wisselwerking tussen gesloten en open behandeling levert veel voordelen op:

  • De optionele overplaatsing van de open groep naar een gesloten groep is een extra stok achter de deur tijdens de open behandeling;
  • De kennis en expertise binnen de Jeugdzorg-Plus wordt meegenomen in de vrijere setting van de open behandeling;
  • Men kan terugvallen op specialistische expertise en faciliteiten binnen de Jeugdzorg-Plus setting (bijv. de psychiater);
  • Met de open groep als tussenstation is de stap van de gesloten Jeugdzorg-Plus behandeling naar huis of kamertraining minder groot en de kans op terugval een flink stuk kleiner.
image description

Heb je een vraag?

Neem contact op met Theo Hellegers via ons algemene nummer 088 – 101 57 10.

image description

Terug naar het nieuwsoverzicht

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!