image desciption
Home / proefschrift & symposium Schematherapie

proefschrift & symposium Schematherapie bij jongeren met externaliserende gedragsproblemen

De toepassing van Schematherapie bij volwassenen en jongeren met persoonlijkheidsproblematiek wordt steeds populairder. Bij (jong)volwassenen is er veel wetenschappelijk bewijs geleverd voor de effectiviteit ervan, en recent onderzoek naar Schematherapie bij jongeren wijst op een goede toepasbaarheid en veelbelovende effecten. Tijdens een symposium op 27 september delen wij onze ervaring en kennis graag met u. Ook stellen wij onderaan dit artikel het proefschrift over het onderzoek beschikbaar.

Fundamentelere aanpak

In de jeugdzorg kan het gebruik van Schematherapie op verschillende gebieden van meerwaarde zijn. Bij veel jongeren met ernstige gedragsproblemen in de (gesloten) jeugdzorg is sprake van persoonlijkheidsproblematiek, maar traditioneel gezien ligt de behandelfocus meer op het niveau van het gedrag. Een behandeling gericht op de persoonlijkheidsproblematiek van de jongere kan de gedragsproblemen op een fundamenteler niveau aanpakken, waardoor de kans op behoud van positieve gedragsverandering groter is.

Flexibeler reageren op gedragsproblemen

Daarnaast biedt het theoretische kader van Schematherapie aan pedagogisch medewerkers / andere leden van behandelteams een alternatieve denkwijze over gedragsproblemen. Hierdoor kan flexibeler worden gereageerd op gedragsproblemen, rekening houdend met de onderliggende basisbehoeften van de jongere (bijv. veiligheid, hechting, begrenzing).

Veiliger behandelklimaat

Een soortgelijke eenduidige aanpak van groepsleiding/behandelteams kan leiden tot een veiliger behandelklimaat met een goede balans tussen inhoudelijke behandeling en (organisatorische) behoefte tot controle in de gesloten jeugdzorg.

Onderzoek met veelbelovende resultaten

De afgelopen jaren is er op OG Heldringstichting, als onderdeel van CONRISQ en in samenwerking met de Universiteit Maastricht, onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid en effectiviteit van Schematherapie bij jongeren met ernstige gedragsproblemen.

Bij aanvang van dit onderzoeksproject was er nog geen wetenschappelijke literatuur voorhanden over Schematherapie bij jongeren, laat staan bij deze complexe doelgroep. De resultaten zijn veelbelovend: De theorie achter Schematherapie blijkt toepasbaar te zijn op jongeren, Schematherapie leidt o.a. tot een vermindering in gedragsproblemen, en een Schematherapeutische aanpak op de behandelgroepen leidt tot een beter behandelklimaat en minder restrictief handelen (bijv. fysiek beperken of afzonderen) door pedagogisch medewerkers.

Implementatie in de praktijk

De afgelopen jaren hebben wij de Schematherapie en de Schematherapeutische aanpak geïmplementeerd op twee behandelgroepen van de Heldringstichting. Op basis van de positieve bevindingen (zowel klinisch als wetenschappelijk) is de Heldringstichting voornemens om de Schematherapeutische aanpak op alle behandelgroepen in te voeren als basismethodiek.

Bovendien wordt de toepassing verder uitgerold binnen CONRISQ: ook bij Bijzonder Jeugdwerk wordt een gestart gemaakt met de implementatie van Schematherapie en Schematherapeutisch werken.

 

Wij delen onze kennis tijdens een Symposium op 27 september 2018

Graag willen wij onze kennis en ervaring met betrekking tot Schematherapie bij jongeren met gedragsproblemen met u delen middels een symposium op donderdag 27 september 2018.

Meer lezen en aanmelden voor het symposium

image description

Heb je vragen over Schematherapie?

Voor vragen over de implementatie en uitvoering van Schematherapie in de doelgroep jongeren met externaliserende gedragsproblemen

image description

Vragen over wetenschappelijk onderzoek?

Meer informatie vindt u op www.conrisqgroep.nl/kei. Of neem contact op met Sanne Verwaaijen, Raad van Bestuur CONRISQ Groep.

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!