image desciption
Home / Onderzoek naar aanleiding van de berichtgeving in De Gelderlander

Onderzoek naar aanleiding van de berichtgeving in De Gelderlander

Onderzoek

De Gelderlander heeft onlangs verschillende artikelen gepubliceerd waarin ernstige beschuldigingen worden geuit over de OG Heldringstichting.

Direct na de eerste berichtgeving is OG Heldringstichting gestart met een dossier-onderzoek, dat op korte termijn zal worden afgerond. Tevens heeft OG Heldringstichting het initiatief genomen om onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de vraag of voor jongeren die woonachtig zijn op OG Heldringstichting de veiligheid gedurende hun verblijf voldoende gegarandeerd is.

We zijn zeer geschrokken van de aantijgingen in de voorpublicatie, niet in de laatste plaats omdat noch de reguliere signalering via onze interne en externe klachtenkanalen, noch de rapporten van de Inspectie noch onze structurele cliënttevredenheidsonderzoeken aanleiding geven tot ongerustheid.  Desondanks nemen we de aantijgingen uiterst serieus. De veiligheid van onze jongeren is echter in onze ogen niet in het geding.

Maatschappelijke problematiek

We herkennen de maatschappelijke problematiek die de journalisten schetsen. Het fenomeen loverboys is een groot landelijk probleem, evenals drugsgebruik onder jongeren. De zeer kwetsbare jongeren die onze collega-instellingen en wij onder onze hoede hebben, waarbij complexe gedragsproblemen vaak gepaard gaan met een onveilige thuisomgeving, zijn daar extra gevoelig voor.

Mede daarom kunnen zij bij instellingen als OG Heldringstichting terecht. Wij behandelen jongeren die ernstig bedreigd worden in hun persoonlijkheidsontwikkeling. Hoewel onze cliënten en hun ouders doorgaans heel blij zijn met de progressie die ze dankzij de begeleiding van onze specialisten boeken, kan de cliënt de behandeling als behoorlijk zwaar ervaren. We kunnen daarom niet uitsluiten dat er ook negatieve ervaringen zijn.

Wij schermen onze cliënten zo goed mogelijk af tegen invloeden van buitenaf die het behandelproces kunnen belemmeren. Echter, een belangrijk onderdeel van de behandeling is het geleidelijk afbouwen van toezicht en het toekennen van vrijheden en verlof, om ontwikkelingsruimte te creëren. Ruimte die loverboys helaas proberen te benutten, ondanks de aanwezigheid van de vele beveiligingscamera’s en slagbomen op ons terrein en structureel contact met de gebiedsagent.

Uitnodiging tot delen van informatie

Wij nemen alle mogelijke signalen uiterst serieus. We staan open voor opmerkingen en het beantwoorden van vragen. Daarbij geldt dat wij uit privacy-overwegingen niet reageren op individuele casussen van jongeren die bij ons verblijven of verbleven hebben.

Huidige cliënten en hun contactpersonen kunnen bij eventuele klachten en opmerkingen een beroep doen op onze klachtenprocedure. Daarnaast kunnen jongeren een beroep doen op een vertrouwenspersoon.

Ook oud-cliënten en hun contactpersonen nodigen we uit hun ervaringen met ons te delen. Dit kan door middel van een mail naar secretariaat@ogheldring.nl.

image description

Heb je een vraag?

image description

Terug naar het nieuwsoverzicht

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!