image desciption
Home / Uitkomsten Cliënttevredenheidsonderzoek 2018

Uitkomsten Cliënttevredenheidsonderzoek 2018

Onlangs is het rapport met de resultaten van het Cliënttevredenheidsonderzoek 2013-2018 verschenen. In dit onderzoek kunnen de jongeren, hun ouders en de vertegenwoordigers van de plaatsende instantie aangeven hoe zij denken over de observatiediagnostiek en over de behandeling bij OG Heldringstichting.

Beoordeling observatiediagnostiek

De beoordeling van de observatiediagnostiek was ook in 2018 erg goed. Een ruime meerderheid van de jongeren, ouders en plaatsers gaf aan dat ze tevreden waren over de bejegening en het advies. Wel zijn de uitkomsten gemiddeld genomen iets minder goed dan in voorgaande jaren. Bij jongeren en ouders was de gemiddelde score op een aantal vragen gedaald van ruim voldoende naar voldoende. Op de vraag naar de uitleg over het advies was hun gemiddelde score weer iets hoger.

Ook de plaatsers waren gemiddeld weer erg tevreden. Hun scores waren zoals altijd ruim voldoende. Alleen over de informatieverstrekking tijdens de observatiefase waren de plaatsers minder te spreken; daar lag het gemiddelde onder het streefcijfer dat OG Heldringstichting gesteld heeft. In dit kader update OG Heldringstichting momenteel de informatievoorziening voor nieuwe jongeren en ouders.

De gemiddelde raportcijfers waren ruim voldoende: de jongeren gaven een 7.0, de ouders een 7.6 en de plaatsers een 8.0. Van de jongeren gaf 39% een 8 of hoger. Bij de ouders was dat 60% en bij de plaatsers gaf 77% een 8 of hoger.

Beoordeling behandelingsfase

Jongeren

Ook de beoordeling van de behandelingsfase was in 2018 erg gunstig. Sterker nog, de jongeren gaven op alle aspecten een hogere score dan in 2017; met name hun waardering van de vooruitgang in gedrag was opvallend toegenomen. Hun oordeel of de mensen van OG Heldringstichting zich aan afspraken houden blijft een punt van aandacht: hoewel het gemiddelde iets hoger is dan het jaar ervoor, ligt het nog onder het streefcijfer van OG Heldringstichting. Het rapportcijfer is gestegen van 6.7 in 2016 naar 7.4 in 2018 (de helft van de jongeren gaf een cijfer van 8 of hoger).

Ouders

De ouders gaven op alle aspecten van de behandeling een ruime voldoende, net zo hoog als in 2017. Over de vooruitgang van hun kind waren zij in 2018 nog meer te spreken dan in voorgaande jaren. Ruim de helft van de ouders gaf als rapportcijfer een 8 of hoger, gemiddeld gaven zij een 7.8, wat iets hoger is dan het jaar ervoor.

Plaatsers

Uit de beoordeling van de plaatsers valt op te maken dat ook zij in meerderheid tevreden waren over de behandeling. Wel valt op dat de scores lager zijn dan in 2017; het rapportcijfer is gedaald van 8.0 naar 7.4 in 2018. Dit is opvallend, omdat de ouders een even goede waardering gaven en jongeren juist hoger scoorden. Overigens waren de scores van plaatsers gemiddeld genomen nog steeds voldoende. Bovendien bleek uit de gegevens, dat de beoordeling op een aantal punten in de tweede helft van 2018 hoger waren dan in de eerste helft. Ook de ouders gaven in de tweede helft van het jaar hogere scores.

Context van de beoordeling

OG Heldringstichting heeft afgelopen september te maken gekregen met negatieve publiciteit. Dit heeft bij de ouders en plaatsers, gezien de resultaten van dit onderzoek, niet nadelig doorgewerkt in hun oordeel over OG Heldringstichting: zij bleven van mening dat onze behandeling goed is. Bij de jongeren zelf waren de gemiddelde scores in de tweede helft van 2018 echter wel lager dan in de eerste helft. Zij hebben de onrust waarschijnlijk meer direct ervaren en dat heeft wellicht een rol gespeeld bij hun mening over OG Heldringstichting.

Al met al kunnen we uit de resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek concluderen, dat cliënten van OG Heldringstichting blij zijn met de manier waarop onze medewerkers hun werk doen en hulp verlenen aan de jongeren.

naar het onderzoeksrapport cliënttevredenheid

image description

Heb je een vraag?

image description

Terug naar het nieuwsoverzicht

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!