image desciption
Home / Zorglijn voor jongeren met emotieregulatie stoornissen

Zorglijn voor jongeren met emotieregulatie stoornissen

Gevoelens van stress, depressie, angst en paniek hebben een enorm effect op jongeren die hiermee geconfronteerd worden. Ook ouders en andere direct betrokkenen worden voor moeilijke opgaven gesteld en kunnen de jongere soms geen veilige omgeving meer bieden. Maar wat als de jongere en ouders de benodigde hulp niet accepteren? En thuisinterventie volstaat ook niet? Dan kan de zorglijn voor Emotieregulatie-stoornissen een duurzaam antwoord bieden.

Wat zijn emotieregulatiestoornissen?

jongeren met emotieregulatiestoornissen zijn zeer gevoelig voor emotionele prikkels en hebben problemen met het reguleren ofwel onder controle krijgen van emoties. Het kan hierbij gaan om:
  • heftige aanvallen van woede, paniek, verdriet, gevoelens van leegte of somberheid;
  • krampachtige pogingen om niet in de steek gelaten te worden;
  • instabiele maar intense relaties waarin de ander afwisselend geïdealiseerd en gekleineerd wordt;
  • ongewenste conflicten met anderen;
  • een instabiel doorgaans negatief zelfbeeld;
  • schadelijk impulsief gedrag zoals misbruik van middelen, wisselende sekscontacten, automutilatie en suïcidedreiging.

Een duurzame zorglijn die weer naar een veilige situatie leidt

Deze zorglijn is zowel toegankelijk voor jongeren (12 tot 18+) die vanuit huis komen als jongeren die uitstromen uit de JeugdzorgPlus. Niet alle jongeren zijn na een gesloten behandeling al klaar om de maatschappij in te gaan. De gemeente kan dan een beschikking afgeven voor een open groepsbehandeling voor emotieregulatie. In deze open groep behandelen en begeleiden wij jongeren om hun emoties verder onder controle te krijgen. 

Een accommodatie met Healing Environment

De zorglijn is opgezet in samenwerking met Kinder- en Jeugdpsychiatrie Karakter en sluit aan op hun High Intensive Care. De vernieuwde accommodatie van OG Heldringstichting is uitgerust met units voor stabilisatie, observatie, gesloten behandeling en open behandeling. Aangrenzend aan deze units is bovendien een intensive care (met extra beschermende kamer) aanwezig. Ons vernieuwde gebouw voldoet aan de uitgangspunten van een Healing Environment (TNO bouw).

Duurzame verandering van gedrag

In de zorglijn besteden we veel aandacht aan een duurzame verandering van gedrag, zodat de jongere straks weer kan deelnemen in de maatschappij. Het doel is dat de jongere en het gezin zo snel mogelijk weer zonder hulp of met zo weinig mogelijk hulp verder kunnen. Ook ouders/verzorgers en het omringend netwerk betrekken we daarom bij de behandeling.

De zorglijn Emotieregulatie-stoornissen in stappen

1 Spoedeisende Hulp

Stabilisatie

In de stabilisatiegroep bieden we rust, structuur en herstellen de veiligheid. We pareren de crisissituatie en treden schade- en trauma-beperkend op.

Meer over stabilisatie

2 Wat is er precies aan de hand?

Diagnostiek

We onderzoeken de trauma’s die schuilgaan achter de emotieregulatie-stoornissen? En stellen een doelgericht trajectbehandelplan op.

Meer over observatiediagnostiek (JZ+) / open observatiediagnostiek

3 Duurzame behandeling in een beschermde omgeving

Gesloten behandeling

We werken toe naar een situatie waarin de jongere vaardigheden aanleert waarmee hij of zij kan omgaan met eigen kwetsbaarheden.

Meer over behandeling JeugdzorgPlus

4 Stabiele zorgcontinuering ook na het 18e levensjaar

Open behandeling

Gezien de structurele kwetsbaarheid en het risico op zorguitval, kan de jongere een stabiele doorbehandeling in onze open behandelgroep krijgen.

Open behandelgroep Emotieregulatie

image description

Heb je een vraag?

image description

Terug naar het nieuwsoverzicht

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!