image desciption
Home / Diagnostiek (JZ+)

Diagnostiek (JZ+)

Binnen JeugdzorgPlus zetten we Observatiediagnostiek in. Het verblijf in een gesloten observatiegroep duurt gemiddeld 11 weken. Het doel is te komen tot een duurzaam trajectbehandelplan voor de jongere. Bij complexe problemen, die op meerdere terrein tegelijk spelen, biedt een trajectbehandelplan een risicogerichte en duurzame behandelaanpak voor de toekomst.

De Observatiediagnostiek vindt plaats in het kader van JeugdzorgPlus.

 

Observatiegroep

Binnen de observatiegroep bieden we de jongere zorg, begeleiding, onderwijs en vrijetijdsbesteding. De gedragswetenschapper werkt in die periode direct toe naar een trajectbehandelplan.

Trajectbehandelplan

In dit plan worden de beschikbare zorggegevens van de jongere aangevuld met:

 • eigen bevindingen vanuit gedragsanalyses;
 • een risicotaxatie;
 • bevindingen van de psychiater;
 • bevindingen van de begeleiding van de observatiegroep;
 • informatie vanuit school over het ontwikkelperspectief;
 • een eigen verslag van de jongere.

De observatiediagnostiek wordt afgesloten met dit trajectbehandelplan (vaak aangevuld met een veiligheidsplan). Hierin is een advies voor vervolgbehandeling uitgewerkt. Vanuit hier krijgt de jongere vervolgens meestal nog een periode gesloten behandeling.

Wij beschikken tijdens de observatieperiode ook over een Intensive Care-unit. Hier stabiliseren wij jongeren met een veiligheidsrisico’s op (ernstige) zelfbeschadiging, suïcide of extreme agressie.

Lees meer

 • Wat levert een trajectbehandelplan op?

  Wat levert een trajectbehandelplan op?

  Het trajectbehandelplan richt zich op de integrale behandeling van de jongere en zijn (gezins)systeem. Het plan bevat informatie over:

  • risicomanagement (focus op gedrag met de grootste risico-impact);
  • de behandelaanpak inclusief voortgang en monitoring van het behandelproces;
  • de inzet van therapie, training en specifieke begeleiding;
  • behandeldoelen voor de jongeren, verdeeld over disciplines;
  • het onderbouwd op-of afschalen van zorgzwaarte;
  • een prognose over het te behalen behandelresultaat.

  Een trajectbehandelplan geeft vanuit ons specialisme ook richting aan vervolgbehandeling thuis of binnen een vervolgvoorziening. Zo werken wij naar één zorgtraject voor de jongere, het gezin en het omringend netwerk.

 • Over de observatiegroep

  Over de observatiegroep

  OG Heldringstichting heeft in het kader van JeugdZorgPlus twee strikt gesloten observatiegroepen beschikbaar.

  Iedere jongere krijgt een eigen kamer, met een eigen toilet De groep heeft verder een gezamenlijke woonkamer, doucheruimte, keuken en tuin.

  Ons activiteitencentrum is direct vanuit de observatiegroep te benaderen. We bieden ook scholing en activiteiten binnen de geslotenheid van de observatiegroepen.

  Ontdek meer over ons terrein

Observatie in stappen

1 Kennis maken

Wennen aan OG Heldringstichting

De jongere maakt kennis met het gebouw, de groepsleiding en mentor, groepsgenoten, Behandelcoördinatoren, Algemeen manager en andere medewerkers. Er vindt ook meteen een opnamegesprek plaats met de jongere, ouders en de plaatsende instantie.

a

Gegevens verzamelen en observatie

Er wordt meteen gestart met het verzamelen van alle beschikbare zorggegevens uit het zorgdossier. Daarnaast zet de Behandelcoördinator observatievragen uit naar verschillende professionals binnen OG Heldringstichting.

b
2 Dagelijkse routine

Routine & leefregels

De jongere leert om te gaan met de dagelijkse routine en de leefregels.

a

Observatie

De vaardigheden van de jongere worden continu geobserveerd. De behandelcoördinator neemt verschillende vragenlijsten af en verkent de behandeling.

b
3 Afstemming

Begeleiding en feedback

De jongere leert om te gaan met de begeleiding van de groepsleiding en het geven en ontvangen van feedback.

a

Diagnostiek-verslag

Alle observatiepunten worden verzameld, de behandelmogelijkheden worden verkend, en de schoolvoortgang wordt besproken. Op basis hiervan wordt de diagnostiek verder uitgezet.

b
4 Voortgang diagnostiek

Van gesloten naar besloten

De diagnostiek kan indien mogelijk worden voortgezet op een besloten groep, met meer vrijheden.

a

Verdieping

De behandelcoördinator neemt verschillende testen en een risicotaxatie af. Verslagen van de groepsleiding en de andere professionals worden verzameld.

b
5 Multidisciplinair overleg

Multidisciplinair overleg (MDO)

De behandelcoördinator, de mentor van de jongere, de algemeen manager, de docent en zo nodig de gezinsmaatschappelijk werker bespreken het trajectbehandelplan en eventuele aanvullingen. De risicotaxatie wordt afgerond.

a

Adviesgesprek

Na het MDO bespreekt de behandelcoördinator de bevindingen uit de diagnostiek met de jongere, de ouders en de plaatsende instantie.

b
6 Trajectbehandelplan

Afronding

Het trajectbehandelplan met behandeldoelen, behandelaanpak, uitstroomperspectief en risicomanagement is gereed.

b
image description
image description

Diagnostiek tijdens opname in cijfers

 • 0

  Weken duurt een observatie-fase gemiddeld

 • 0%

  Volgt na de observatie-fase ook behandeling bij ons

 • 0%

  Van de jongeren die vanuit ouders komen, volgt observatiediagnostiek

 • 0%

  Van de jongeren die vanuit open residentiele instellingen komen, volgt observatiediagnostiek

image description

Bekijk ook ons volledige zorgaanbod.

image description

Heb je vragen of wil je een jongere aanmelden?

088 – 101 57 10

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!