image desciption
Home / Gesloten behandeling (JZ+)

Gesloten behandeling (JZ+)

Gesloten behandeling is bedoeld voor jongeren (12-18 jaar) met gedragsproblemen die een structureel veiligheidsrisico lopen of veroorzaken. Om te komen tot gedragsverandering, hebben zij behandeling nodig in een beschermde en veilige omgeving. De behandeling is gericht op een positieve toekomst voor de jongere.

Beperkende maatregelen

Gesloten behandeling betekend dat er ook vrijheid-beperkende maatregelen inzetbaar zijn. Op basis van de gedragsontwikkeling die wij structureel meten, schalen we de vrijheidsbeperking op of af. Hoe beter het gaat, hoe meer vrijheden de jongeren verwerven, zodat zij uiteindelijk weer thuis of in een open voorziening kunnen wonen. Wij streven naar een zo kort mogelijke behandelduur.

Gebruik maken van de mogelijkheden

Het gesloten traject omvat zorg, behandeling, begeleiding, onderwijs en talentontwikkeling. Ook de ondersteuning en betrokkenheid van de omgeving (ouders, familie, school , hulpverlening etc.) is belangrijk. We leren zowel de jongere als de omgeving om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die er zijn.

Deze gesloten behandeling vind plaats in het kader van een opname JeugdzorgPlus.

De duur van JeugdzorgPlus kan soms ook worden verkort met een van onze open behandelingen of thuisbehandelingen. Bekijk hiervoor ons volledige zorgaanbod

Lees meer

 • Zorg en behandeling volgens een trajectbehandelplan

  Zorg en behandeling volgens een trajectbehandelplan

  Onze JeugdzorgPlus-behandeling start vanuit een doelgericht trajectbehandelplan waarin risicotaxatie en -management een belangrijk onderdeel is. Het behandelplan komt gewoonlijk tot stand na de diagnostiek tijdens opname.

  Tijdens de behandeling krijgen de factoren met de grootste impact op risicogedrag de eerste prioriteit. Wij bieden de jongere passende training, therapie en begeleiding op maat, aanvullend op onze centrale behandelmethodiek en groepstraining TOP’s! Onder begeleiding werkt de jongere aan zichzelf, zijn of haar vaardigheden, eigen verantwoordelijkheid en ontwikkeling.

  Bekijk onze behandelmethodieken

 • Wat levert behandeling in een JeugdzorgPlus-traject op?

  Wat levert behandeling in een JeugdzorgPlus-traject op?

  Ons doel is dat de jongeren en hun gezin zo snel mogelijk weer zonder of met zo weinig mogelijk hulp verder kunnen. Tijdens de gesloten behandeling biedt de structurele veiligheid rondom de jongere en een duidelijke dag-routine ruimte voor behandelmotivatie en daarmee aantoonbaar positieve behandeleffecten.

  Een JeugdzorgPlus-behandeling verloopt aan de hand van een trajectbehandelplan, dat vanuit ons specialisme ook richting geeft aan vervolgbehandeling thuis of binnen een vervolgvoorziening. Zo werken wij naar één zorgtraject voor de jongere, zijn gezin en het omringend netwerk.

 • Wat leert de jongere tijdens de behandeling?

  Wat leert de jongere tijdens de behandeling?

  • leren praten over problemen of moeilijkheden;
  • omgaan met anderen, luisteren naar elkaar, feedback geven en krijgen;
  • emoties op een goede manier tonen;
  • verbeteren van de relatie met ouders, gezinsleden en vrienden;
  • trauma’s uit het verleden verwerken;
  • zichzelf verzorgen, een dagritme opbouwen, met geld omgaan;
  • vrije tijd invullen, bijvoorbeeld met hobby’s of sport;
  • school (weer) oppakken en een (vak)opleiding volgen;

JeugdzorgPlus in stappen

1 Trajectbehandelplan

Starten met één plan

Tijdens de diagnostiekfase verzamelen we alle zorggegevens van de jongere. Die vullen we aan  met onze eigen onderzoeksresultaten. Dat verwerken we tot een integraal trajectbehandelplan. Daarnaast voeren wij voor iedere jongere een risicotaxatie uit

a

Werken volgens één plan

In het trajectbehandelplan vind je de behandelaanpak, de behandeldoelen, het behandelproces, de vrijheden, de inzet van therapie. en de toetsing en evaluatie. Met dit plan monitoren we voortdurend de voortgang van de behandeling.

b
2 Behandeling

Routine, leefregels, feedback

De jongere leert binnen de groep om te gaan met de dagelijkse routine, de leefregels en geven en ontvangen van feedback. Samen met de jongere gaan we aan de slag met de hulpvraag en de behandeldoelen. Het belcontact en de bezoekregeling worden afgestemd.

a

Werken aan behandeldoelen

De jongere werkt onder begeleiding aan zijn behandeldoelen aan de hand van therapie, training en begeleiding. Er wordt ook onder begeleiding geoefend met vrijheden buiten de gesloten groep.

b
3 Naar meer vrijheid

Van gesloten naar besloten

Als het goed gaat krijgt de jongere geleidelijk aan meer vrijheden. De overgang van een gesloten naar een besloten behandelgroep wordt begeleid. We verruimen de bezoekregeling en verkennen de verlofmogelijkheden.

a

Werken aan vaardigheden

De jongere werkt verder aan zijn dagelijkse routine, sociale vaardigheden en het reageren op feedback en aanwijzingen. Gaat dit goed, dan worden de vrijheden verder uitgebreid.

b
4 Werken aan doelen en zelfstandigheid

Vaardigheden en behandeldoelen

De jongere werkt verder aan zijn behandeldoelen. Accent ligt op het verbeteren van de vaardigheden om gedragsproblemen in de toekomst te voorkomen. Vanaf nu verkennen we ook de vrijheden buiten de stichting.

a

Positief gedrag vasthouden & vrije tijd

De jongere leert zijn vaardigheden zelfstandig vast te houden. Ondertussen wordt de sturing door groepsleiders afgebouwd. Daarnaast leert de jongere zijn vrije tijd zelf in te vullen, ook buiten de stichting.

b
5 Voorbereiden op vertrek

Weer naar huis?

De jongere wordt voorbereid op een terugkeer naar huis. Accent ligt op het uit zichzelf uitvoeren van huishoudelijke taken, rustig overleggen over afspraken met ouders en het zoeken van een bijbaan in de eigen woonplaats.

a

Of vervolgzorg?

Als de problemen nog niet onder controle zijn en de jongere vertoont nog steeds risicogedrag, dan schakelen we passende vervolgzorg in.

Een jongere die op eigen benen kan staan en in aanmerking komt voor Kamertraining begeleiden wij bij de praktische zaken (eigen verzorging, budgetbeheer, inschrijving arbeidsbureau en maatschappelijke regelingen). Zie ook Aan de slag.

b
image description
Jean-Paul (55) Medewerker
“JeugdzorgPlus is een veilige omgeving waarin jongeren aan hun ontwikkeling werken”
Lees zijn hele verhaal
image description
image description

Cijfers over gesloten behandeling

 • 0%

  Volgde gesloten behandeling na observatie en/of crisisplaatsing

 • 0%

  Afname agressieproblemen

 • 0%

  Afname zelfbeschadigende of intern gerichte gedragsproblemen

image description

Bekijk ook ons volledige zorgaanbod.

image description

Heb je vragen of wil je een jongere aanmelden?

088 – 101 57 10

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!