image desciption
Home / JeugdzorgPlus

JeugdzorgPlus

Soms verloopt de ontwikkeling van een jongere zodanig dat er ernstige veiligheidsrisico’s ontstaan voor henzelf of voor hun omgeving. Wanneer de jongere daarbij onvoldoende bereikbaar voor hulp is en lichtere hulp heeft niet geholpen, dan is behandeling in een veilige, beschermde omgeving nodig. Dit bieden wij met JeugdzorgPlus.

JeugdzorgPlus is een vorm van gesloten jeugdhulp waarvoor een machtiging van de kinderrechter is vereist.

Wanneer gedragsproblemen complex en meervoudig worden. Terwijl er ook problemen binnen het systeem en gezin spelen.

 • JeugdzorgPlus maakt jongeren en hun systeem weer behandelbaar en vermindert de bedreiging van de ontwikkeling.
 • Stabilisatie, observatiediagnostiek en behandeling, gericht op een positieve toekomst.
 • Een combinatie van wonen, behandeling, begeleiding, onderwijs en talentontwikkeling.
 • Wetenschappelijk onderbouwde behandelmethodieken, therapieën en trainingen.
 • Een beschermde omgeving met eigen medische dienst, huisartsenzorg en beveiliging.

Lees meer

Folder   Flyer

 • Voor wie is JeugdzorgPlus bedoeld?

  Voor wie is JeugdzorgPlus bedoeld?

  JeugdzorgPlus is bedoeld voor jongeren met complexe, meervoudige gedragsproblemen, in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Vaak spelen er ook problemen in het gezin of netwerk. De problemen leiden tot structurele veiligheidsrisico’s voor de jongere zelf of voor de omgeving. Eerder hulp had niet het gewenste resultaat.

  Voorbeelden van de veiligheidsrisico’s zijn:

  • Ingrijpende zelfbeschadiging of dreiging van suïcide;
  • Angst-, stress- of paniekaanvallen en ernstige stemmingsproblemen;
  • Ernstige agressie-aanvallen;
  • Ernstige (zelf)verwaarlozing, drugsmisbruik of geweld binnen het gezin;
  • Structureel weglopen, zonder veilige verblijfsplek elders;
  • Levensomstandigheden binnen prostitutie en/of gewelddadige afhankelijkheidsrelaties.

  Meer over de doelgroep

 • Hoe werkt JeugdzorgPlus?

  Hoe werkt JeugdzorgPlus?

  Bij JeugdzorgPlus wordt wonen, behandeling, begeleiding, onderwijs en talentontwikkeling gecombineerd. De behandeling is er in eerste instantie op gericht om de jongere mentaal te bereiken. Onze begeleiders en behandelaars zoeken de verbinding om hen te steunen en er te zijn.

  Het leggen van contact met begeleiders en behandelaars is echter niet te vermeiden, waarbij de jongere afgeschermd kan worden van invloeden die het behandelproces belemmeren door middel van vrijheid-beperkende maatregelen. Dit alles om de behandelbaarheid van de jongere zo groot mogelijk te maken. Zo creëren we een omgeving waar jongeren de confrontatie met hun problemen niet uit de weg kunnen gaan.

  Op basis van de gedragsontwikkeling die wij aan de hand van risicotaxatie structureel meten, schalen we de vrijheidsbeperking op of af. Hoe beter het gaat, hoe meer vrijheden de jongere verwerft, zodat hij of zij uiteindelijk weer thuis of in een open voorziening kan wonen.

  De behandeling is gericht op een positieve toekomst waarbij maximaal wordt ingezet op het bereiken van een keerpunt.

 • Kennismaken met ons terrein en voorbereiden op een plaatsing

  Kennismaken met ons terrein en voorbereiden op een plaatsing

  OG Heldringstichting beschikt over een campus met verschillende behandelgroepen en faciliteiten. Ons terrein ligt in de natuurrijke omgeving van Zetten (Gelderland). Wil je alvast meer weten over ons terrein en de faciliteiten?

  Je vindt hier ook alle formulieren, documenten en informatie die nuttig zijn bij de voorbereiding op een plaatsing bij OG Heldringstichting.

  Ontdek meer

 • Wanneer kan de jongere weer terug naar huis?

  Wanneer kan de jongere weer terug naar huis?

  Of een jongere weer terug naar huis kan is onder andere afhankelijk van:

  • de voortgang in de behandeling en het behalen van gestelde behandeldoelen;
  • de actuele ontwikkelings- en veiligheidsrisico’s;
  • en de mogelijkheden en de mate van eigen kracht van het gezin en omringend systeem.

  Als de jongere weer terug naar huis kan, dan bereiden we de jongere en zijn of haar opvoeders hier goed op voor. Samen bekijken we wat er nodig is om een goede terugkeer naar huis mogelijk te maken, maar ook wat wij kunnen doen om het (pleeg)gezin te ondersteunen.

  We vinden het belangrijk dat de jongere eventuele vervolghulp dichtbij huis krijgt en bieden hiervoor verschillende vormen van thuishulp aan. Soms heeft de jongere na afloop toch nog extra behandeling op ons terrein nodig, bijvoorbeeld in een van onze open behandelgroepen. ook hier ligt de focus op een spoedige terugkeer naar huis. Wij werken daartoe samen met het gezin, andere zorgaanbieders, scholen, de gemeente en de verwijzer.

  Wanneer het niet lukt om terug naar huis te gaan, dan besteden we veel zorg aan het vinden van een gepaste vervolgplek voor de jongere.

Twijfel je over welke zorg het beste past of wil je hulp bij een aanmelding?

laat je door ons adviseren

Aanmelden voor JeugdzorgPlus

 • Wat is er nodig voor een aanmelding voor JeugdzorgPlus?

  Wat is er nodig voor een aanmelding voor JeugdzorgPlus?

  Er is een machtiging van een kinderrechter nodig. De volgende organisaties kunnen een verzoek tot een machtiging gesloten jeugdzorg indienen bij de kinderrechter.

  Een kinderrechter besluit tot een (voorwaardelijke) machtiging gesloten jeugdhulp. De kinderrechters in ons werkgebied zijn actief bij de rechtbanken in Gelderland, Overijssel, Oost-Brabant, Zeeland-West-Brabant en Limburg.

  Ook een beschikking nodig

  Voor de start van de behandeling bij OG Heldringstichting is ook een beschikking (toewijzing JW301) nodig van de gemeente waar de jongere vandaan komt.

  Lees meer over de toegang van jeugdhulp op vng.nl en op Jeugdzorg Nederland.

 • Hoe verloopt de aanmeldprocedure voor JeugdzorgPlus?

  Hoe verloopt de aanmeldprocedure voor JeugdzorgPlus?

  Aanmelden kan kan 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

  Zorgprofessionals kunnen de aanmelding via een toeleidingssysteem (Jeugdzorg Nederland) invoeren. De plaatsing voor JeugdzorgPlus bij OG Heldringstichting verloopt vervolgens via de plaatsingscoördonatie binnen ons werkgebied (PC Oost en PC Zuid).

Wat doen we binnen JeugdzorgPlus?

1 Hulp bij crisis

Stabilisatie

Is er een acute crisis waarbij een jongere betrokken is? In onze stabilisatiegroep bieden we rust, structuur en veiligheid.

Stabilisatie

ZIKOS

Is een jongere zodanig een gevaar voor zichzelf of anderen? Dan is extra intensieve veiligheid en stabiliteit nodig. Dat bieden we met Zeer Intensieve en Kortdurende Observatie en Stabilisatie: een opschaling binnen JeugdzorgPlus.

ZIKOS

2 Onderzoek naar problemen en mogelijkheden

Diagnostiek

We onderzoeken wat er aan de hand is en geven inzicht in de problemen en mogelijkheden van de jongere. Ook bepalen we welke hulp nodig is.

Observatiediagnostiek

3 Als gedwongen behandeling noodzakelijk is

Gesloten Behandeling

De behandeling is gericht op een positieve toekomst en omvat: zorg, behandeling, begeleiding, onderwijs en talentontwikkeling. Als het beter gaat, zullen de vrijheid-beperkende maatregelen afnemen.

Behandeling

4 Nazorg

Naar huis of vervolgzorg

Na een traject binnen JeugdzorgPlus kan de jongere terug naar huis, naar een vervolgvoorziening of vervolgzorg van ons krijgen op basis van een beschikking.

image description
image description

Wat we bereiken

Jongeren die bij ons behandeld zijn, laten een middelgrote tot (zeer) sterke verbetering zien van hun vaardigheden. Dit betekent voor veel jongeren een positieve omslag in hun leven. Zij kunnen weer een nieuwe start maken.

Meer over onze resultaten
 • 0%

  Afname agressieproblemen door gesloten behandeling

 • 0%

  Van onze MST trajecten voorkomen uithuisplaatsingen

 • 0

  Rapportcijfer cliënttevredenheid

image description

Bekijk ook ons volledige zorgaanbod.

image description

Heb je vragen of wil je een jongere aanmelden?

image description
Jordi (16) Jongere
"Vroeger was er altijd chaos in mijn hoofd. Onverwachte dingen, daar kon ik niet goed mee omgaan. Nu gaat dit veel beter en raak ik veel minder snel in paniek."
Bekijk mijn filmpje

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!