image desciption
Home / MST

Multi Systeem Therapie

Hoe zorg je dat ernstige gedragsproblemen bij een jongere afnemen? En hoe geef je het gezin en het netwerk weer controle over de situatie?

Met MST kunnen wij uithuisplaatsingen voorkomen of verkorten. De therapie is gezinsgericht en wordt thuis aangeboden. Het is een bewezen effectief behandelprogramma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten.

Wanneer een jongere thuis woont en dreigt te ontsporen in risicovol gedrag door verschillende gedragsproblemen in het gezin, op school en het omringend netwerk.

 • verminder belasting of overlast voor ouders, leerkrachten, buurtbewoners;
 • voorkom escalaties, anti sociaal gedrag en het daarin meetrekken van anderen;
 • voorkom strafbare feiten wat leidt tot meer veiligheid in de samenleving;
 • gemotiveerde en sterke ouders die daardoor ook broertjes en zusjes in een veilige omgeving kunnen laten opgroeien;
 • voorkom hoge kosten door uithuisplaatsing en detentie;
 • maak problemen weer beheersbaar;
 • door het krachtige effect een minimum aan aanvullende maatregelen of therapieën nodig.

Lees meer

Folder   Flyer

 • Voor wie is MST bedoeld?

  Voor wie is MST bedoeld?

  Multi Systeem Therapie richt zich op de opvoedvaardigheden van ouders en het omringend netwerk om zodoende grip te krijgen op jongeren met ernstige gedragsproblemen zoals:

  • agressief of gewelddadig gedrag in het gezin en daarbuiten;
  • misdragingen op school en regelmatig spijbelen;
  • regelmatig weglopen;
  • crimineel gedrag waarbij politie en justitie ingrijpen;
  • pesten, intimideren, diefstal, vandalisme;
  • alcohol- drugs- en ander middelengebruik, dealen;
  • loverboy-problematiek of andere vormen van extremisme;
  • stress, depressie, en een gevoel van onmacht.
 • Hoe werkt MST?

  Hoe werkt MST?

  MST gaat ervan uit dat het antisociale gedrag van de jongere samenhangt met factoren van de jongere zelf, het gezin, de vriendengroep, de school en de buurt. Al deze factoren worden aangepakt. De therapie versterkt de opvoedvaardigheden van de ouders. Onze MST-therapeut zoekt net zo lang totdat concrete oplossingen werken voor de ouders. Ook wordt ingezet op steun van het netwerk (school, vrienden etc.).

  MST is gericht op het verminderen van de risicofactoren van het antisociaal gedrag. Tegelijkertijd worden de beschermende factoren, in en buiten het gezin versterkt. Hierbij gaat de therapie uit van de volgende principes:

  • nadruk op het positieve, om het probleem op te lossen;
  • een gezamenlijke aanpak die leidt tot meer verantwoordelijk gedrag van gezinsleden;
  • gericht op het hier en nu, en op actie;
  • dagelijks of wekelijks inspanning van gezinsleden;
  • de therapeut wordt door het MST-team voortdurend aangesproken op wat hij/zij doet om tot resultaat te komen.

  Meer over de werking van MST vind je ook terug in het stappenplan onder in deze pagina.

 • Hoe wordt MST ingezet en wat doet de therapeut?

  Hoe wordt MST ingezet en wat doet de therapeut?

  • Onze hoog gekwalificeerde MST-therapeut bezoekt het gezin meerdere malen per week in de thuissituatie. Ook komt de therapeut indien nodig op school en bij belangrijke plekken in de omgeving van de jongere;
  • De therapeut is gedurende 3-5 maanden 24/7 voor het gezin bereikbaar.
  • De therapeut creëert overzicht en een aanpak voor de multi problemen. Hij of zij brengt samen met de ouders, de jongere, de verwijzer en anderen in kaart welke factoren het probleemgedrag van de jongere uitlokken dan wel afremmen;
  • Er wordt een gezamenlijk plan opgesteld met duidelijke doelen en meetbare resultaten;
  • De ouders worden intensief begeleid en geholpen bij het uitvoeren van concrete veranderacties en het betrekken van het sociaal netwerk (school, de wijk, leeftijdsgenoten en hun ouders, verenigingen, etc.);
  • De resultaten worden na het beëindigen van MST geborgd met behulp van deze systemen en aan de hand van een plan om terugval te voorkomen.
 • Hoe wordt de kwaliteit van MST bewaakt?

  Hoe wordt de kwaliteit van MST bewaakt?

  • De therapeut wordt ondersteund door collega’s en supervisor
  • Er is altijd een vervanger die op de hoogte is en tijdens afwezigheid van de therapeut direct kan inspringen;
  • Het MST team wordt ondersteund door een expert:
   • de therapeut gaat naar gezinnen in moeilijke situaties maar staat er niet alleen voor;
   • Geen kokervisie en blinde vlekken: alle mogelijkheden worden bekeken en benut;
  • Behandelingen vinden plaats volgens een vast behandelmodel;
  • Maandelijkse meting/beoordeling van de therapeut bij het gezin;
  • MST-teams krijgen 4 keer per jaar training op maat naar aanleiding van verbeterpunten uit de rapportages.
 • Over erkenning en wetenschappelijke onderbouwing

  Over erkenning en wetenschappelijke onderbouwing

  Nederlandse erkenning:

  • Erkenningscommissie Gedragsinterventies van het Ministerie van Veiligheid en Justitie;
  • NJI (Nederlands Jeugdinstituut) Richtlijn uithuisplaatsing voor jeugdhulp en jeugdbescherming;
  • Trainingen worden erkend door verschillende beroepsorganisaties: FGZP, NVRG en VGCT.

  Wetenschappelijke onderbouwing

  De uitvoering van MST is gebaseerd op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid;

  RCT-onderzoeken uit de Verenigde Staten en het Nederlandse 10 jarige onderzoek van Dekovic tonen aan dat MST wetenschappelijk effectief is.

  RCT is een gerandomiseerd onderzoek met een controlegroep (RCT staat voor Randomized Controlled Trial), waarbij men tracht te beantwoorden of een bepaalde behandeling (‘interventie’) werkzaam of zinvol is. Internationaal onderzoek heeft aangetoond dat een intensieve behandeling in de natuurlijke leefomgeving van de jongere uithuisplaatsing en verder afglijden van de jongere voorkomt.

Twijfel je over welke zorg het beste past of wil je hulp bij een aanmelding?

laat je door ons adviseren

Aanmelden voor MST

Folder   Flyer

 • Wat is er nodig voor een aanmelding voor MST?

  Wat is er nodig voor een aanmelding voor MST?

  MST kan worden aangeboden op basis van een verwijzing vanuit:

  • Bureau Jeugdzorg (BJZ);
  • Basisteams Jeugd en Gezin (BJG);
  • een huisarts;
  • Gecertificeerde instellingen;
  • Jeugdreclassering (justitie).

  Voor aanmelding is een beschikking toewijzing JW301) van de gemeente nodig. Ook kan MST geïndiceerd worden naar aanleiding van een voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdzorg van de Kinderrechter.

  Lees hier meer over de toegang van jeugdhulp (vng.nl).

 • Aanmelden met het verwijsformulier MST

  Aanmelden met het verwijsformulier MST

  Aanmelden voor MST bij OG Heldringstichting verloopt via een verwijsformulier.

  1. Download het formulier met rechter-muisklik > Link opslaan als…
  2. Sla het formulier op en open de pdf.
  3. Vul het formulier in en mail dit naar mst@ogheldring.nl.

  Verwijsformulier MST

  ! Wij gaan zorgvuldig om met alle gegevens die je bij de aanmelding aanlevert. Eventuele bijlagen zijn nodig om de aanmelding goed te beoordelen en passend te beantwoorden. Hoe wij omgaan met cliëntgegevens kun je lezen in onze privacyverklaring.

image description
Annemarie (47) Ouder & verzorger
“MST is een zinvolle therapie om kinderen, die wegens gedragsproblemen veel aandacht vragen, met duidelijke structuur en regels zelf op te voeden.”
Lees het hele verhaal

Het verhaal van een wanhopige moeder

“Er moest iets gaan gebeuren, want het ging niet goed met mijn 17-jarige zoon. Hij had depressieve gedachten, liep weg van school. Zijn broertjes waren bang van hem omdat hij ’s nachts hun kamer in kwam om hun fysiek pijn te doen. Hij gebruikte alcohol en drugs zonder dat ik daar erg in had. Maar toen ik daar allemaal achter kwam, was het eigenlijk al te laat.”

Bron: MST Nederland | bekijk meer filmpjes

image description
image description

Wat we bereiken met MST

 • 0%

  Uithuisplaatsing voorkomen

 • 0%

  Heeft werk of gaat naar school

 • 0%

  Pleegt geen delicten meer

 • 0

  Maanden duurt een MST-traject

MST in stappen

1 Verwijsgedrag in kaart brengen

Analyse van problemen

Op zoek naar gedragspatronen binnen en tussen verschillende systemen die de problemen in stand houden.

2 Gewenste resultaten bepalen

welke verandering willen we bereiken

Samen met ouders en sleutelfiguren bepalen welke concrete resultaten passen bij de ontwikkeling en behoefte van de jongere en het gezin.

3 Overkoepelende doelen bepalen

Hoofddoelen stellen

Welke gedragsproblemen en –patronen kunnen we doorbreken om de gewenste resultaten te behalen. Gericht op het gebruik van het positieve en de sterke kanten van de systemen.

4 Per hoofddoel De ‘fit’ vinden

Samenhang vinden in gedragspatronen

Op zoek naar de samenhang tussen een gedragsprobleem en de omringende systemen.

5 Wekelijks prioriteiten stellen

Het best denkbare plan voor komende week

Tussendoelen stellen die gericht zijn op het hier en nu, op actie en op een duidelijke en specifieke probleemaanpak.

6 Doen!

Werken met interventies

De MST therapeut begeleid ouders aan de hand van de best passende interventies die aanzetten tot verantwoordelijk gedrag van gezinsleden. Bijvoorbeeld een veiligheidsplan.

7 Meten

Effectiviteit

Evaluatie vanuit verschillende perspectieven. Welke vooruitgang wordt geboekt? Welke barrières staan nog in de weg?

8 De ‘fit’ evalueren

terug naar stap 4

Is de samenhang tussen gedragsprobleem en omringende systemen effectief aangepakt om een gedragspatroon te doorbreken?

image description

Bekijk ook ons volledige zorgaanbod.

image description

Heb je vragen of wil je een jongere aanmelden?

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!