image desciption
Home / Ouders en verzorgers

Een goede toekomst voor je kind

Als je zoon of dochter ernstige problemen heeft, dan kun je daar ontzettend veel zorgen om hebben. Als ouders wil je het beste voor je kind, maar soms weet je gewoon niet meer wat je moet doen. Hoe groot de problemen ook zijn, wij kunnen jullie helpen.

Onze hulp is erop gericht dat jouw kind weer een goede toekomst tegemoet gaat. Samen gaan we ervoor zorgen dat de problemen minder worden en dat jullie gezinsleven verbetert.

Ook als je kind hulp weigert of niet gemotiveerd is, kun je bij ons terecht. Wij zien altijd mogelijkheden, we veroordelen niet en geven nooit op.

Veelgestelde vragen door ouders en verzorgers

Komt je zoon of dochter een tijdje bij ons wonen? Bekijk dan onze informatietool met alle informatie, formulieren en documenten:
voor open groepen  of  voor JeugdzorgPlus

 

 • Met welke problemen kun je bij ons terecht?

  Met welke problemen kun je bij ons terecht?

  OG Heldringstichting in Zetten is gespecialiseerd in de behandeling van jongeren (12 tot 18+) die niet of nauwelijks naar school gaan en een gevaar zijn voor zichzelf of hun omgeving. Meestal zijn er problemen thuis, op school of werk, in vrije tijd en sociale contacten. De jongere is bijvoorbeeld depressief of agressief, gebruikt alcohol of drugs, komt in aanraking met de politie, beschadigt zichzelf of is suïcidaal. Naast gedragsproblemen kunnen ook psychiatrische problemen een rol spelen. Eerdere hulp heeft nauwelijks effect gehad en er wordt gedacht aan uithuisplaatsing.

 • Hoe kun je hulp krijgen?

  Hoe kun je hulp krijgen?

  Je hebt een verwijsbrief nodig om hulp van ons te kunnen krijgen. Die hulp kun je aanvragen bij de gemeente waarin je woont. Bijvoorbeeld bij een Centrum voor Jeugd & Gezin of een wijkteam. Je kunt ook hulp krijgen met een machtiging van de kinderrechter.

 • Hoe helpen wij jullie?

  Hoe helpen wij jullie?

  OG Heldringstichting heeft veel ervaring met hulp aan jongeren en ouders die met dezelfde problemen kampen als jullie. Onze behandelingen zijn bewezen succesvol. In de behandeling werken we toe naar een positief omslagmoment: het moment dat je kind weer vooruit wil en kiest voor een positieve toekomst. Jouw rol als (pleeg)ouder is hierbij heel belangrijk. We gaan samen met jullie aan de slag om de problemen op te lossen. Als ouder word je begeleid om weer controle te krijgen over de opvoeding en de problemen thuis.

  Onze thuisbehandeling met bijvoorbeeld Multi Systeem Therapie is erop gericht om uithuisplaatsing te voorkomen of te verkorten.

  Soms kan het nodig zijn dat je kind tijdelijk in Zetten komt wonen. Dan wordt je kind behandeld in een veilige, beschermende omgeving en werken we aan een snelle terugkeer naar huis.

  bekijk ons zorgaanbod

 • Wat is de Verwijsindex en hoe werkt het?

  Wat is de Verwijsindex en hoe werkt het?

  De MULTIsignaal Verwijsindex is een digitaal systeem waarin onze zorgprofessionals of docenten van school kunnen aangeven dat zij betrokken zijn bij uw zoon of dochter. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om uw kind zo goed mogelijk te helpen

  Hoe werkt het?
  Soms heeft uw kind ondersteuning nodig tijdens het opgroeien. Dan kan het gebeuren dat meerdere professionals tegelijkertijd bij uw kind betrokken zijn of ondersteuning bieden. Het is belangrijk dat zij dit van elkaar weten, zodat zij met elkaar kunnen samenwerken om u en uw kind op de juiste manier te ondersteunen of te begeleiden. De professionals die bij uw kind betrokken zijn, maken daarom gebruik van de Verwijsindex. Het doel van de Verwijsindex is om professionals die betrokken zijn bij een gezin met elkaar in contact te brengen, zodat er goed kan worden samengewerkt.

  Lees meer op multisignaal.nl

 • Hoe ziet jullie terrein eruit? Welke faciliteiten zijn er?

  Hoe ziet jullie terrein eruit? Welke faciliteiten zijn er?

  Wanneer je zoon of dochter bij ons wordt geplaatst, dan komt hij of zij terecht op ons parkachtig terrein met allerlei faciliteiten Hier krijgen zij de vrijheid en bescherming die bij hen past. Jongeren wonen hier zo kort mogelijk en krijgen een behandeling op maat, tot het weer beter gaat. Wil je alvast meer weten over ons terrein en de faciliteiten?

  Ontdek meer

 • Inspraak bij OG Heldringstichting?

  Inspraak bij OG Heldringstichting?

  Ja, als ouder mag je meedenken en meepraten over ons beleid. Als je wilt, kun je je aanmelden voor de Cliëntenraad. Nieuwe ouders zijn altijd van harte welkom! De Cliëntenraad komt eens in de zes weken bij elkaar. De directie informeert de Cliëntenraad over belangrijke ontwikkelingen en vraagt advies over onderwerpen die ouders en jongeren raken. Het gaat bijvoorbeeld over veiligheid, vrije tijdbesteding, samenwerking met ouders en het dagprogramma voor jongeren.

  clientenraad@ogheldring.nl | 088 – 101 57 77

  Folder cliëntenraad   Regeling medezeggenschap

   

 • Wat kun je doen met een klacht?

  Wat kun je doen met een klacht?

  Als je het ergens niet mee eens bent, dan kun je dit bespreken met je contactpersoon. Samen zoeken we naar een oplossing voor het probleem. Onze ervaring is dat we er samen vaak wel uitkomen. Lukt dat niet, dan mag je ook een klacht indienen bij de Klachtencommissie.

  klachtenregeling

image description
image description

Tevredenheid ouders

Meer over onze resultaten
 • 0

  Rapportcijfer voor observatiediagnostiek

 • 0%

  Is tevreden met het antwoord op de hulpvraag

 • 0

  Rapportcijfer voor gesloten behandeling

 • 0%

  Is tevreden met de vooruitgang van het gedrag van hun kind

image description
Annemarie (47) Ouder & verzorger
“MST is een zinvolle therapie om kinderen, die wegens gedragsproblemen veel aandacht vragen, met duidelijke structuur en regels zelf op te voeden.”
Lees mijn verhaal

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!