image desciption
Home / Professionals

Samen de beste hulp bieden

Soms heb je te maken met jongeren die risicovol gedrag laten zien. Jongeren die zichzelf of hun omgeving in gevaar brengen. Hun ontwikkeling stagneert en reguliere hulp lijkt weinig uit te halen. Herkenbaar? Schakel dan de expertise van OG Heldringstichting in.

Samen met jou willen we deze jongeren en hun ouders de beste hulp bieden. Het liefst zo vroeg mogelijk. Zo kunnen we voorkomen dat de problemen verder uit de hand lopen en een uithuisplaatsing vermijden.

Advies en kennisdeling

Om jongeren en gezinnen met ontwikkelingsrisico’s vroegtijdig te kunnen helpen, adviseren wij gemeenten en verwijzers graag bij de signalering van risico’s en het bepalen van een duurzaam en effectief behandeltraject.

Bij over ons vind je onder andere meer over ons werkgebied, onze doelgroep en onze partners.

Waar nodig sluiten wij aan bij jullie casusoverleg. Ook kun je ons altijd benaderen voor een werkbezoek of kennismaking met ons werk en zorgaanbod.

 

Zorgaanbod bekijken   Direct zorgadvies aanvragen

tijdens residentiële behandeling maken we gebruik van de volgende behandelmethodieken, therapieën en trainingen

Veelgestelde vragen over OG Heldringstichting

 • Wat is de doelgroep van OG Heldringstichting?

  Wat is de doelgroep van OG Heldringstichting?

  De jongeren en gezinnen die wij helpen, hebben onder meer te maken met agressie, depressie, trauma, (zelf)verwaarlozing, zelfbeschadiging, huiselijk geweld, suïcidaliteit, escalerende vechtscheidingen, contact met politie- en justitie, cybergeweld en/of ernstig alcohol- en drugsmisbruik. Meestal in combinatie met ernstige leerproblemen, een ontwikkelings- of psychische stoornis en/of een verstandelijke beperking. Zo’n 30% van de jongeren gaat al een jaar of langer niet meer naar school.

  Kenmerken van onze doelgroep

 • Bieden jullie ook specialistische jeugdhulp in de thuissituatie?

  Bieden jullie ook specialistische jeugdhulp in de thuissituatie?

  Jazeker. OG Heldringstichting biedt specialistische jeugdzorg in de thuissituatie, zoals Multi Systeem Therapie bij het gezin thuis. Daarmee kunnen we uithuisplaatsing voorkomen of verkorten.

  Ons streven is dat jongeren thuis kunnen blijven wonen. Samen met de jongere en het gezin werken we aan het verminderen van de gedragsproblemen en het herstel van gezinsrelaties. Met onze behandelmethoden bereiken we zeer goede resultaten. We versterken de eigen kracht en de mogelijkheden van het gezin.

  meer over MST

 • Welke mogelijkheden zijn er voor 24-uurs behandeling op jullie terrein?

  Welke mogelijkheden zijn er voor 24-uurs behandeling op jullie terrein?

  Als thuis wonen echt niet gaat, dan kan de jongere tijdelijk bij ons verblijven. Wij bieden open behandeling en gesloten behandeling op ons terrein in Zetten. Altijd met het doel dat de jongere zo snel mogelijk weer terugkeert naar huis.

  meer over hulp op ons terrein

 • Wat doen jullie om de behandelduur te verkorten?

  Wat doen jullie om de behandelduur te verkorten?

  OG Heldringstichting werkt met wetenschappelijk verantwoorde methodieken en best practices. Onze aanpak is resultaatgericht.

  Met behulp van het risicotaxatiemodel START-AV komen we tot een doelgericht behandelplan. Door de factoren met de grootste impact het belangrijkst te maken, houden we de specialistische behandelduur zo kort mogelijk. Zo hebben we de afgelopen jaren de behandelduur van jongeren in een gesloten setting aantoonbaar kunnen verkorten.

  Ook de snelle inzet van MST is daarbij een succesfactor. Samen met verwijzers en het gezin kijken we wat nodig is om een goede terugkeer naar huis mogelijk te maken. Soms heeft een jongere nog behandeling nodig, die we dan het liefst dichtbij huis organiseren. Daarom werken we nauw samen met andere jeugdzorgaanbieders, scholen en gemeenten.

image description
image description

Wat we bereiken

Jongeren die bij ons behandeld zijn, laten een middelgrote tot (zeer) sterke verbetering zien van hun competenties. Dit betekent voor veel jongeren een positieve omslag in hun leven. Zij kunnen weer een nieuwe start maken.

Meer over onze resultaten
 • 0%

  Afname agressieproblemen door gesloten behandeling

 • 0%

  Van onze MST trajecten voorkomen uithuisplaatsingen

 • 0

  Rapportcijfer van voogden & casemanagers

image description
Yvonne (60) Professional
"Zeer professioneel en goed georganiseerd. Ik kan het met een gerust hart op inhoud uit handen geven!”
Lees haar verhaal

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!